fbpx

Video Nổi Bật

Lĩnh vực kinh doanh

PropNex WeeReal cung cấp dịch vụ tích hợp
từ mua bán đến quản lý tài sản.

Địa điểm kinh doanh

Team của chúng tôi hiện tại có hơn 20 nhân viên
phụ trách ở nhiều phân khúc khác nhau.

Chiến lược khách hàng

Đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi làm việc trực tiếp với khách hàng để đảm bảo một dịch vụ riêng biệt
được thiết kế nhằm đáp ứng rủi ro, trở lại và thanh khoản duy nhất của từng khách hàng.