fbpx

PropNex WeeReal có khả năng tổ chức các sự kiện và hội thảo ở nước ngoài để tiếp thị các sản phẩm bất động sản Việt Nam. Tiếp đó, mạng lưới các đối tác quốc tế và cộng tác viên hiện có của chúng tôi sẽ hỗ trợ việc quảng bá dự án. Do đó, các nhà đầu tư toàn cầu có thể tìm thấy thông tin về các cuộc triển lãm, hội thảo và triển lãm thương mại sắp tới thông qua các phương tiện truyền thông.

Dự Án Điển Hình: Sự Kiện Quốc Tế- The Marq (Singapore)

The Marq overseas event in Singapore

image caption

The Marq overseas event in Singapore

image caption

The Marq overseas event in Singapore

image caption

Bạn Đang Lên Kế Hoạch Để Ra Mắt Dự Án

tại thị trường quốc tế?