fbpx

PropNex Weereal có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tiếp thị và phân phối dự án. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức các đội ngũ bán hàng và quảng bá các dự án xuyên suốt chu kỳ sản phẩm. Đặc biệt, chúng tôi luôn cố gắng mang lại kết quả một cách nhất quán với chi phí hợp lý và kịp thời cho các chủ đầu tư.

Chúng tôi bắt đầu hoạt động kinh doanh tiếp thị và phân phối các dự án mới (ra mắt thị trường) cho các chủ đầu tư bất động sản nổi tiếng của Việt Nam nhiều năm qua.  Và cho đến nay, chúng tôi đã khởi chạy thành công hơn 20 chiến dịch cho các chủ đầu tư hàng đầu ngành. Do đó, danh mục các dự án chúng tôi đang tiếp thị tại TP. Hồ Chí Minh rất phong phú và đa dạng.

Cách tiếp cận để bán các dự án bất động sản của chúng tôi rất độc đáo. Đặc biệt, chúng tôi nhấn mạnh vào việc giáo dục khách hàng giúp người mua bất động sản nhà ở hiểu được lợi ích của việc mua một dự án cụ thể. Hơn nữa, chúng tôi tích cực áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tiếp thị của mình để tiếp cận nhiều hơn với người tiêu dùng. Điều này cho phép chúng tôi gia tăng giá trị một dự án bất động sản rất nhiều. Hãy xem một số dự án điển hình của chúng tôi bên dưới để có hiểu biết tốt hơn về những gì chúng tôi làm.

Dự Án Điển Hình: Metro Star

Metro Star sales and marketing: Consumer Empowerment Seminar

image caption

Metro Star sales and marketing: Consumer Empowerment Seminar

image caption

Metro Star sales and marketing: Consumer Empowerment Seminar

image caption

Metro Star sales and marketing: project launch event

image caption

Metro Star sales and marketing: Showunit duty

image caption

Detailed video introduction by our CEO on Metro Star.

image caption

Dự Án Điển Hình: The 9 Stellars

The 9 Stellars sales and marketing: Showunit duty

image caption

The 9 Stellars sales and marketing: Showunit duty

image caption

The 9 Stellars sales and marketing: Showunit training

image caption

The 9 Stellars sales and marketing: Lead agency appointment

image caption

The 9 Stellars sales and marketing: Sales gallery opening

image caption

The 9 Stellars sales and marketing: Showunit opening party

image caption

Xem Thêm Các Dự Án Chúng Tôi Đang Phân Phối Hiện Tại