fbpx

Chúng tôi xử lý việc đầu tư bán đất ở và các dự án căn hộ và nhà gắn liền với đất cho các tổ chức tài chính và chủ đầu tư bất động sản nước ngoài, giới thiệu cho họ những khu đất đã được phê duyệt để phát triển khu dân cư.

Đóng vai trò là cầu nối giữa người mua là tổ chức nước ngoài và chủ sở hữu Việt Nam, chúng tôi làm việc ở hậu trường để thực hiện công việc quản lý kỳ vọng của cả hai bên đối với một giao dịch. Chúng tôi hiện đang phục vụ một số công ty nước ngoài muốn mua lại các dự án khu dân cư nhằm mục đích phát triển tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thẩm Tra Chuyên Sâu Đã Hoàn Thành

Sử Dụng Đất Ở:

  1. Công Trình Nguyễn Văn Linh, Quận 7
  2. Công Trình An Dương Vương, Quận 8

Bạn Đang làm Chủ Đất Dự Án và Đang Tìm Kiếm Nhà Đầu Tư?